Journalistik

Den som jobbar med journalistik kallas för journalist. Detta ord är från 1690-talet och kommer från ordet journal, som är känt från 1300-talet + ist. Det innebär arbete med att skriva eller redigera offentliga tidskrifter eller tidningar. 

Journalistik kallas den framställning, insamling, urval och bearbetning av innehåll som präglas av rapportering från verkliga, och ofta aktuella, händelser, nyheter. Materialet sammanställs av journalister och sprids genom press, etermedia eller via internet och anses vara en av de främsta källorna till information och åsikter i det nutida samhället, vilket ofta brukar sammanfattas med att media är den tredje statsmakten.

Journalistik är också den vetenskap som studerar hur journalister arbetar, hur det dagliga arbetet som journalist ser ut och hur media agerar gentemot censur, statliga restriktioner, yttrandefrihet, pressetiska regler och osynliggörande av vissa samhällsgrupper. Bland de mest kända forskarna finns John Pilger.

Den teknik som kan sägas utgöra journalistik består främst i att svara på frågorna vad?, var?, när?, vem? och hur?, samt gärna även varför?. - Wikipedia

Jobba med journalistik 

Förr hade journalistikyrket en låg status. Detta berodde på att man trodde de gick maktens ärenden och gick att köpas. Det är ifrån detta ordet eller utrycket murvel kommer. Journalister idag rapporterar om olika nyhetshändelser. Dessa kan vara lokala, nationella eller från städer i andra länder där de är stationerade. Hur de rapporterar går till på olika sätt. Det finns idag jornalister som jobbar för tv, radio, tidningar, internet och nyhetsbyråer. Dessutom finns det typer av journalistik. Bland annat dessa;

  • Sportjournalistik 
  • Vetenskapsjournalistik
  • Grävande journalistikkampanjjournalistik
  • Kändisjournalistik
  • Överraskningsjournalistik
  • Kulturjournalistik
  • Ekonomijournalistik

Man kan även jobba som reporter, utrikeskorrespondent eller redaktör. Dessutom kan man vara ledarskribent, debattredaktör, krönikör, redigerare eller kåsör.

Måste man vara opartisk som journalist?

Nej definitivt inte. Det finns gott om journalister som skriver artiklar om ämnen de brinner för. Vissa har ett stort intresse för svenska casinon, som du kan läsa mer om på Sveacasino, och andra har politiska åsikter som de gärna låter sina läsare få ta del av. Det viktiga är inte opartiskhet, det är att man talar sanning - oavsett vad man rapporterar för nyhet. 

Utbilda sig till journalist

Det finns flera vägar att gå för att bli journalist eller reporter. En journalistutbildning är nästan ett måste för att få arbete inim yrket. Det går att plugga på högskolan på flera orter i Sverige. Dessa är inriktade mot journalistikforskning eller mot mer praktiskt arbete. Sedan kan man läsa vidare och även gå påbyggnadsutbildningar.

Det finns även möjligheter att studera inom Yrkeshögskolan eller på Folkhögskola. Sedan finns det även ett antal fristående utbildningsanordnare som kan ha kurser eller utbildningar.